Zbiory pieczęci w świetle ankiet Międzynarodowego Komitetu Sfragistycznego

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 42 (1965) s. 269-280, 363
Bogdan Frankiewicz

 

do góry