"Funkcje eseju pedagogicznego w dydaktyce akademickiej na tle procesów inkluzji społecznej", Małgorzata Kaliszewska, Kielce 2011 : [recenzja]

Nauczyciel i Szkoła, Tom 1 (53) (2013) s. 267-274
Krystyna Duraj-Nowakowa , Małgorzata Kaliszewska (aut. dzieła rec.)

 

do góry