Pojezierze Łęczycko-Włodawskie w świetle nazw jezior, stawów i bagien

Roczniki Humanistyczne, Tom 45-46, Numer 6 (1997-1998) s. 51-68
Władysław Makarski

 

do góry