Uwagi nad lekturą "Raportu o konserwacji i zabezpieczeniu pieczęci" = Observatio super lectura "Relationis de conservatione et praeservatione sigillorum"

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 58 (1989) s. 65-67
Maria Brzozowska-Jabłońska , Maria A. Carmona de los Santos (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Maria A. Carmona de Los Santos, "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne", t. 58, Lublin 1989 ,Raport o konserwacji i zabezpieczeniu pieczęci ,

 

do góry