O dysponowaniu wpływami z podatków nadzwyczajnych w Polsce XV wieku

Kwartalnik Historyczny, Tom 99, Numer 2 (1992)
Tadeusz Szulc

 

do góry