Zagadka "Bitwy pod Orszą"

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 17, Numer 1 (1955) s. 80-98
Jan Białostocki

 

do góry