Portret miniaturowy Jana Christiana Kamsetzera

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 28, Numer 2 (1966) s. 156-157
Anna Chamiec

 

do góry