Wyodrębnienie zespołów w zasobie aktowym rad narodowych

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 42 (1965) s. 361, 7-23
Czesław Biernat

 

do góry