"Św. Ottona biskupa bamberskiego Żywot z Prüfening", wyd. kryt. przygot. Jan Wikarjak, wstępem i koment. opatrzył Kazimierz Liman, "Pomniki Dziejowe Polski-Monumenta Poloniae Historica, ser. II", t. VII, cz. 1, Warszawa 1966; "Żywot św. Ottona biskupa bamberskiego", Ebo ; wyd. kryt. przygot. Jan Wikarjak, wstępem i koment. opatrzył Kazimierz Liman, "Pomniki Dziejowe Polski-Monumenta Poloniae Historica, ser. II", t. VII, cz. 2, Warszawa 1969; "Dialog o życiu św Ottona bibkupa bamberskiego", Herbord ; wyd. kryt. przygot. Jan Wikarjak, wstępem i koment. opatrzył Kazimierz Liman, "Pomniki Dziejowe Polski-Monumenta Poloniae Historica, ser. II", t. VII, cz. 3, Warszawa 1974 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 21 (1976) s. 171-173
Gerard Labuda, Bogdan Bolz , (aut. dzieła rec.), Jan Wikarjak (aut. dzieła rec.), Kazimierz Liman (aut. dzieła rec.)

 

do góry