"Zmiany w topografii osadnictwa wielkich dolin na Niżu Środkowoeuropejskim w XIII wieku", Teresa Dunin-Wąsowicz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 21 (1976) s. 199-201
Aleksander Gieysztor , Teresa Dunin-Wąsowicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry