""Musaea" in written sources of the fifteenth to eighteenth centuries', [w:] "Opuscula Musealia" z. 4, Marcin Fabiański, Warszawa-Kraków 1990; "Iconography of the architecture of ideal "Musaea" in fifteenth to eighteenth centuries", [w:] "Journal of the History of Collections" 2 no.2, Marcin Fabiański, 1990 : [recenzja]

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 54, Numer 1 (1992) s. 99-100
Wojciech Boberski , Marcin Fabiański (aut. dzieła rec.)

 

do góry