Inwentarz generalnego zasobu archiwalnego Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Wiedniu (1848-1991) = Inventar des General-Archivbestandes der Kongregation der Töchter der Göttlichen Liebe in Wien (1848-1991)

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 66 (1996) s. 11-206
Zofia Rusztyn

 

do góry