Sprawozdanie z działalności Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy KUL za rok 1968 = Relatio de rebus gestis Instituti ABMK Catholicae Universitatis Lubliniensis anno 1968 habita

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 19 (1969) s. 213-214
Marian Hałasa, Elżbieta W. Łukasiewicz

 

do góry