Z prac nad wydaniem III tomu "Kapitału" Marksa

Kultura i Społeczeństwo, Tom 4, Numer 1-2 (1960) s. 264-269
Helena Hagemejer

 

do góry