Józef Poniatowski jako dowódca

Kwartalnik Historyczny, Tom 82, Numer 2 (1975)
Wiesław Majewski

 

do góry