Przywlej fundacyjny Władysława Jagiełły dla kapituły chełmskiej z r. 1429

Kwartalnik Historyczny, Tom 47, Numer 1 (1933)
Piotr Kałwa

 

do góry