XVII-wieczny obraz "Zesłanie Ducha Św." z kościoła św. Jakuba w Toruniu

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 29, Numer 1 (1967) s. 92-94
Barbara Onyszkiewicz

 

do góry