Wincenty Dmochowski - przyczynek do monografii

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 28, Numer 3/4 (1966) s. 359-364
Elżbieta Szczawińska

 

do góry