Autoportrety Jana Piotra Norblina (w 200-lecie przyjazdu artysty do Polski)

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 36, Numer 2 (1974) s. 169-176
Janusz Maciej Michałowski

 

do góry