Romantyczne mauzoleum grobowe w Arkadii

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 28, Numer 1 (1966) s. 101-104
Marek Kwiatkowski

 

do góry