Nieznane źródło do dziejów budowy kościoła św. Piotra w Krakowie

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 28, Numer 1 (1966) s. 40-44
Jerzy Paszenda

 

do góry