Ze studiów nad oddziaływaniem twórczości Wita Stwosza na rzeźbę małopolskę

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 28, Numer 1 (1966) s. 97-101
Andrzej M. Olszewski

 

do góry