Wrocławska wystawa Stanisława Dębickiego (1866-1924)

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 29, Numer 1 (1967) s. 72-79
Aleksandra Melbechowska

 

do góry