Wystawa "Andrea Palladio" w Vicenzy

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 36, Numer 2 (1974) s. 195-203
Tadeusz S. Jaroszewski

 

do góry