Krużganki w barokowych sanktuariach pielgrzymkowych na Warmii

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 28, Numer 2 (1966) s. 257-260
Maria Babicka

 

do góry