Czy próba syntezy polskiej myśli politycznej XIX wieku? Uwagi o pracy Retta R. Ludwikowskiego "Główne nurty polskiej myśli politycznej 1815-1890"

Kwartalnik Historyczny, Tom 90, Numer 4 (1983)
Zdzisław Jóźwiak, Adam Czarnota

 

do góry