"Literowy i równoległy system kancelaryjny na starotoruńskich poliptykach woskowych", Tomasz Jasiński, Janusz Tandecki, "Studia Źródłoznawcze. Commentationes", vol. XXVIII, 1983 : [recenzja]

Acta Poloniae Historica, Tom 53 (1986) s. 280
, Tomasz Jasiński (aut. dzieła rec.), Janusz Tandecki (aut. dzieła rec.)

 

do góry