"Treści religijne w arengach polskich dokumentów średniowiecznych", Anna Adamska, "Studia Źródłoznawcze", vol. XXXVIII, 2000 : [recenzja]

Acta Poloniae Historica, Tom 85 (2002) s. 333
, Anna Adamska (aut. dzieła rec.)

 

do góry