Przyczynek do twórczości Wawrzyńca Włodarza

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 28, Numer 1 (1966) s. 28-31
Ewa Trajdos

 

do góry