Jan Szymon Łobaczyński, malarz polski w Danii na przełomie XVII i XVIII wieku

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 29, Numer 4 (1967) s. 532-535
Jorgen Steen Jensen

 

do góry