Nazwiska polskie w polskiej urzędowej łacinie XVI-XVIII w.

Roczniki Humanistyczne, Tom 35-36, Numer 6 (1987-1988) s. 65-71
Tadeusz Brajerski

 

do góry