"Slavenstvo i romanstvo na Jadranskim otocima. Toponomastička ispitivanja", P. Skok, Zagreb 1950 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 2, Numer 2 (1956) s. 333-339
Stanisław Rospond , P. Skok (aut. dzieła rec.)

 

do góry