Z profesorem Stanisławem Waltosiem rozmawia Stanisław Grodziski.

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 59, Numer 2 (2007) s. 359-364
Stanisław Grodziski, Stanisław Waltoś

 

do góry