Sprawozdanie z działalności Sekcji Archiwalnej Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w r. 1964

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 42 (1965) s. 307-308
Karola Ciesielska

 

do góry