Małe sztuki dla sceny jarmarcznej: Nieboszczyk

Dialog : miesięcznik Związku Literatów Polskich, Tom 22, Numer 6 (1977) s. 78-80
Muza Pawłowa

 

do góry