Próba określenia stanu polskiego muzealnictwa kościelnego = Probatio definitionis status Polonicalium rerum musealium

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 57 (1988) s. 64-74
Stanisław Malinowski

 

do góry