Elekcja posłów na sejm, Proszowice 1689 : w sprawie zasad głosowania na sejmikach przedsejmowych

Przegląd Historyczny, Tom 76, Numer 2 (1985) s. 269-289
Marek Wrede

 

do góry