Doroczna sesja Zespołu Historii Polskiej Techniki Hutniczej i Odlewniczej Komitetu Historii Nauki PAN (1957 r.)

Sprawozdania Archeologiczne, Tom 7 (1959) s. 97-98
Kazimierz Bielenin

 

do góry