Walki o władzę w Poznaniu u schyłku wieków średnich

Kwartalnik Historyczny, Tom 82, Numer 2 (1975)
Antoni Gąsiorowski

 

do góry