"The handwriting of Italian humanists. Vol. I, fasc. 1", by A. C. de la Mare, Oxford 1973 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 21 (1976) s. 218
Aleksander Gieysztor , A. C. de la Mare (aut. dzieła rec.)

 

do góry