"Studia nad kodeksem Matyldy cz. 2 i 3", Brygida Kürbis, "Studia Źródłoznawcze", vol. XXX, 1987 : [recenzja]

Acta Poloniae Historica, Tom 62 (1990) s. 234-235
, Brygida Kürbis (aut. dzieła rec.)

 

do góry