"Journal of the Society of Archivists", II, nry 7-9, London 1963-1964 : [recenzja]

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 42 (1965) s. 343-345
Stanisław Nawrocki

 

do góry