"Historiografia polska w dobie pozytywizmu (1865-1900). Kompendium dokumentacyjne", oprac. zespół pod red. Ryszarda Przelaskowskiego, Warszawa 1968 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 15 (1970) s. 208-209
Jerzy Maternicki , Ryszard Przelaskowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry