O najdawniejszych mapach państwa moskiewskiego

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 21 (1976) s. 145-153
Stanisław Alexandrowicz , Борис Александрович Рыбаков (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Б. А. Рыбаков ,Русские карты Московии XV-начала XVI века ,Москва 1974 : [recenzja]

 

do góry