"Mistrz Wincenty Kadłubek-pierwszy uczony polski-w 750-lecie śmierci", [w:] "Studia Źródłoznawcze", vol. XX, 1976 : [recenzja]

Acta Poloniae Historica, Tom 37 (1978) s. 286

 

do góry