Uwagi o księgach kancelaryjnych i archiwalnych urzędów polskich i rosyjskich XIX wieku

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 21 (1976) s. 63-78
Franciszka Ramotowska

 

do góry