Kronika Stowarzyszenia Historyków Sztuki

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 17, Numer 2 (1955) s. 272-273

 

do góry