VII Seminarium Niedzickie. Architektura gotycka w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. 11-13 października 1991 r. Niedzica-Zamek

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 54, Numer 1 (1992) s. 111-112
Ewa Śniezyńska-Stolot

 

do góry