Początki służby ks. Józefa Poniatowskiego w wojsku polskiem

Kwartalnik Historyczny, Tom 42, Numer 3 (1928)
Bronisław Pawłowski

 

do góry