Studya nad dziejami gospodarczymi Polski XII w.

Kwartalnik Historyczny, Tom 29, Numer 1-4 (1915)
Roman Grodecki

 

do góry